Sankta Lucia

The English translation of “Sankta Lucia” – the most traditional of the Swedish Lucia songs

Lyrics in Swedish
Lyrics in English
Natten går tunga fjät, runt gård och stuva.
Kring jord som sol’n förgät, skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Night walks with a heavy step
Round yard and hearth,
As the sun departs from earth,
Shadows are brooding.
There in our dark house,
Walking with lit candles,
Santa Lucia, Santa Lucia!
Natten var stor och stum. Nu, hör, det svingar
i alla tysta rum, sus som av vingar.
Se, på vår tröskel står, vitklädd med ljus i hår,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Night walks grand, yet silent,
Now hear its gentle wings,
In every room so hushed,
Whispering like wings.
Look, at our threshold stands,
White-clad with light in her hair,
Santa Lucia, Santa Lucia!
Mörkret skall flykta snart, ur jordens dalar.
Så hon ett underbart ord till oss talar.
Dagen skall åter ny, stiga ur rosig sky,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Darkness shall take flight soon,
From earth’s valleys.
So she speaks
Wonderful words to us:
A new day will rise again
From the rosy sky…
Santa Lucia, Santa Lucia!