A thousand Christmas candles are now being lit

The English translation of “Nu Tändas Tusen Juleljus” – a classic Swedish Lucia and Christmas song.

Lyrics in Swedish
Lyrics in English
Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.
A thousand Christmas candles are now being lit
Around the dark sphere of the earth
With thousands and thousands of light beams as well
On the deep blue bank of the sky
Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.
And through city and country tonight
The joyful message of Christmas is now being carried
That born is the lord Jesus Christ
Our savior and God
Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus!
Oh you, the star over Bethlehem
Let your soft light
Light up with hope and peace
Into every home and house
I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid!
In every heart lonely and dark
Carry a gentle light beam
A beam of Gods lovingly light
In sacred Christmas time